Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Fransız Konsolosluğu Arkası
Ana Çeşme Sok 5/2 Taksim İstanbul

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

Rusya Federasyonu'na İthalat (Türkiye'den ihracat) Esnasında Gerekli  Belgeler:

 * Mal ile ilgili Gümrük Deklare formu,

 * Uygunluk Belgesi (GOST-R) (Gerekiyorsa) İthal edilen  ürünlerin  bir kısmı  için gereklidir.

 * Her türlü gümrük harcamalarının (Gümrük Vergisi, KDV, Özel Vergi, Lüks Tüketim Vergisi gibi) ödendiğine dair Deklare Formu,

  *   Lisans  (Gerekiyorsa)

 *   Menşe Şahadetnamesi (Gerekiyorsa)

 *  İthalatı gerçekleştirilecek ürünün türüne göre gerektiği hallerde devlet kuruluşlarından alınacak izinler; çeşitli sebzelerin ve hayvani ürünlerin ithalatında Tarım Bakanlığı'ndan alınan Sağlık ve Veteriner Kontrol Belgesi. Radyoaktif özellikleri olan ürünlerin ithalatında Devlet Sağlık Komitesi'nden alınan belge. Milli savunmada kullanılmayacak nitelikteki silah ve ekipmanın ithalinde İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak belge. Yüksek frekanslı iletişim aletleri ithalatında İletişim Bakanlığı'ndan alınacak belge.

 Rusya Federasyonu'na Getirilen Malların Gümrükten Çıkarılması Sırasında Bilinmesi Gereken Bazı Önemli   Hususlar:

Yukarıda yeralan belgelerin haricinde gümrük yetkililerinin  gerekli görmeleri halinde  çeşitli ek belgeler de  talep edilebilmektedir. İthal edilecek ürünlerin Rusya Federasyonu sınırlarından  girdikten sonra en kısa sürede  ilgili  gümrüğe (en geç 15 içerisinde) deklare edilmesi gerekmektedir. Gümrük yetkilileri 10 gün içerisinde gerekli işlemleri ve kontrolleri yapmakla yükümlüdürler. Kolay bozulan ürünler için bu süre 3 gündür. Ülkeye ithal edilen mallar geçici ambarlarda ve gümrük depolarında bekletilebilir. Havaalanlarında, sınırlardaki tren istasyonlarında, serbest limanlarda geçici ambarların bulunması zorunludur. Gümrüğe gelen mallar deklare edildikten sonra geçici ambarlara  alınabilir. Maksimum ambar bekleme süresi 2 aydır. Geçici ambarlardan çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra en fazla 3 gün içinde malın transfer edilmesi gerekmektedir. Gümrüğe gelen geçici ambardan başka, gümrük depolarında gümrük vergileri ve diğer vergiler ödenmeden önce maksimum 3 yıl bekletilebilir. Belirtilen süre içerisinde gümrükten çekilmeyen  mallar, Rus makamları tarafından  el koyularak, millileştirilirler.

İhraç Vergileri

Rusya Federasyonu gelir elde etmek amacıyla bazı mallar itibarıyla ihracat vergisi uygulamasına geçmiştir. Başlangıçta bu vergi doğal gaz ve petrole konmuşken zaman içerisinde diğer mallara da yayılmıştır. Vergi %5 ile 30 arasında değişmektedir. Vergi konulan bazı önemli maddeler gübre, kağıt, kereste, bazı demir ve demir dışı metallerdir.

 Gümrük Vergisi Dışındaki Vergiler

İthalatta gümrük vergisi dışında uygulanan vergiler Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisidir. Uygulanan Katma Değer Vergisi oranı %18'dir. 

Ancak, sınırlı temel gıda malları ile çocuk gıda ve giysilerinde uygulanan oran ise %10'dur. Özel tüketim vergisi ise lüks tüketim mallarına uygulanmaktadır. Bu vergiye tabi mallar ise alkol, bira, sigara, puro, tütün, petrol, düşük oktanlı otomobil benzini, yüksek oktanlı gaz, dizel yakıt, makina yağları, 90 beygir üzerindeki otomobillerdir.

 Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen bir kısım mallar için Rusya standartlanna uygunluk belgesinin gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi olmayan malların ithaline izin verilmemektedir.

Sözkonusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART'tır. Anılan kuruluş tarafından, Rusya içinde veya ülke dışında oluşturduğu test   ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlanna uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği gibi, belirli bir ürün içinde alınabilmektedir. Standartlara uygunluk belgesininin fiili ithalat anında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Mal çeşidi ve markası, üretim yılı, üreticinin adı ve adresi, toplam yükleme içinde sertifikaya tabi malın miktarı gibi bilgiler ise ayrıca gümrük yetkililerine bildirilmelidir.

GOSSTANDART, tanımladığı standart normlarım uygulamak üzere laboratuvariar oluşturabilmekte veya bu yetkiyi Federal veya mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan diğer laboratuvarlara devir edebilmekte, sözkonusu laboratuvariar tarafından düzenlenen sertifikalar Rusya çapında geçerli olmaktadır. GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye başvurulması gerektiği konusunda talep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya dışında üretim yapan firma ve kuruluşların üretim mahallinde test talepleri, bu işlem için gerekli harcamaların başvuru sahibince karşılanması halinde kabul edilebilmektedir.

TSE ile GOSSTANDART arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde laboratuvarlann karşılıklı akreditasyonu konuşanda çalışmalar devam etmekte olup. bu konuda gelişme sağlanması halinde belirlenecek Türk laboratuvariannca verilecek uygunluk sertıfıkası Rusya tarafından kabul görecektir.

GOSSTANDART :  Leninsky Prospect 9,  117049 - Moskova/Rusya  Tel: (095) 236 40 44  (095) 236 05 00 Fax:(095) 237 60 32, E-mail: info@gost.ru  Web-site: www.gost.ru
 

 Etikette, Rusça bilgiler bulunması zorunluluğu

Başlangıçta gıda malları için geçerli olan bu uygulama 1 Ağustos 1998 tarihinde gıda dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici değeri, kullanım koşulları gibi bilgilerin Rusça olarak yer almaşı gerekmektedir. Sözkonusu etikete sahip olmayan malların satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu şartlar herbir mal için GOSSTANDART'tan temin edilebilmektedir.                     

* Malın ismi ve çeşidi,

* Üretilen ülke ve üretici firma (firmanın ismi Latin Alfabesi ile yazılabilir),

* Ürünün miktarı ve birimi,

* Malın terkibine giren ana ve katkı maddeleri,

* Gıda değeri (kalori/ çocuk, medikal ve diyet gıdalannda vitamin değeri),

* Muhafaza şartları (muhafaza süreleri sınırlı olan veya özel muhafaza şartları gerektiren gıdalar için),

* Kullanım süresi (son kullanma tarihi veya üretim tarihi ile muhafaza süresi),

* Hazırlama şartları (yan mamuller ve çocuk maması için),

* Kullanım tavsiyesi (biyolojik aktivitesi olan gıda katkıları için),

* Kullanım şartları (bazı hastalıklarda kontrendikasyonlan).

 

 Karantina Belgesi

Rusya Federasyonu'nda uygulanan standart prosedürünün yanısıra dış ticaret işlemleri için geçerli olan diğer bir belge düzeni, bitki hayvan kontrol ve karantina belgeleri uygulamasıdır.

Gıda maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan bitki ve hayvan karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı yerel otoriteler tarafından düzenlenmektedir.

Karantina belgeleri için de Rusya ile diğer ülkeler arasında ikili anlaşmalar imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, arasında ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce düzenlenen karantina belgelerin! geçerli addetmektedir. Rusya ayrıca, uluslararası normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerim de kabul etmekte, dış ticaret işlemlerinde ihracatçı firma ile ithalatçı Rus finnası arasında imzalanan satış sözleşmelerinin Tanm Bakanlığı'na onaylatılması zorunlu bulunmaktadır.

 GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

I- ALICI:   

    - Şirket Tüzüğü

     -  Şirketin kayıt belgesi

     - Devlet İstatistik Servisinden  (GOSKOMSTAT) alınacak belge

     - Bankada hesabının olduğuna dair belge

     - Kontrat (Alım-satım kontratı)

     - Gümrük işlemlerini yapmaya dair vekaletname

     - Uygunluk Belgesi (Gerekiyorsa)

II- SATICI

     - TIR Karneti

    -  Fatura

    - Menşe şehadetnamesi (Gerekiyorsa) Açıklama: Rusya Federasyonu  tarafından gelişme yolundaki ülkeler ile az gelişmiş ülkelere GPS sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamaktadır. Ülkemize de aşağıdaki listede yer alan ürünlerin Rusya’ya ithalatında mevcut oranlar üzerinden %25 gümrük vergisi indirimi uygulanmakatadır. Gümrük vergisi indiriminden yararlanmak için  ürünün ülkemiz menşeli olduğunu gösteren menşe şehadetnamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

GTİP MALIN TANIMI
02 Etler ve yenilen sakatat
03 Balıklar, kabuklu hayvanlar vb.
Hariç:  
0305 Somon balığı , Mersin balığı ve bunlardan havyar
04 Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii bal vb.
05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen hayvansal menşeli ürünler
06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular vb. kesme çiçekler ve süs yaprak
07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar, turunçgillerin ve kavunların kabukları
09 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
1006 Pirinç
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday glüteni, inülin
12 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
13 Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen bitkisel ürünler
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar
Hariç:  
1509  
1517 ila 152200  
16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
1801 00 000 Kakao dane ve kırıkları
1802 00 000 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
20 Sebzeler, mayvalar, sert kabuklu mayvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Hariç:  
200110 000  
2009 50  
2009 70  
2103 Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu ve irmiği, hazır hardal
2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları, karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2401 Yaprak tütün, tütün döküntüleri
25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Hariç:  
2501 00 910  
2529 21 000  
2529 22 000  
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
3003 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (3002, 3005 ve 3006 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (Dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler ve türevleri, boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler
3301, 3302 Uçucu yağlar, rezinoitler, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları
3402 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç), yüzeyaktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları ve temizleme müstahzarları (3401 pozisyondakiler hariç)
35 Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler, plastikten kapaklar, kapsüller vb.
4001 Tabii kauçuk, balata vb.
4403 41 000, 4403 49 Diğer işlenmemiş tropik cins kereste
4407 24 ila 4407 29 Tropik cins işlenmiş kereste
4420 Üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat, ahşap kutu vb. eşya, ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası
4421 Ahşap diğer eşya
45 Mantar ve mantardan eşya
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamullar, sepetçi ve hasırcı eşyası
50 İpek
5101 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)
5201 00 Pamuk elyafı (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip vb.
5701 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yünlü ve sarmalı yer kaplamaları
5702 100000 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri
5705 001000 Yünden veyaince hayvan kıllarından (hazır eşya halinde olsun olmasın) halılar ve dokuma yer kaplamaları**
5808 Parça halinde kordonlar, işleme yapılmamış şeritçi eşyası vb.
6702 90 000 Yapma çiçekler, yapraklı dallar vb.
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
6913 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası
6914 Seramikten diğer eşya
7018 10 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri vb.
7117 Taklit mücevherci eşyası
9401 50 000 Rotten kamışı, sepetçi söğütü, bambu vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar
9403 80 000 Diğer maddelerden mobilyalar (Rotten kamışı, sepetçi söğütü ve bambu vb.)
9403 90 900 Bunların aksam ve parçaları
9601 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, mercan vb.
9602 00 000 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya, sertleştirilmemiş jelatin vb.
9603 Süpürgeler ve fırçalar, elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (Motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri vb.(35.03 pozisyonundaki jelatin hariç)
9604 00 000 El kalburları, elekleri
9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı
9609 Kurşun kalemler (9608 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, pasteller vb.
9614 Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları
9615 11 000 Sertleştirilmemiş kauçuktan veya plastik maddelerden saç tarakları, süs tarakları vb.
9617 00 İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

 

KATMA DEĞER VERGİSİ (NDS)

Rusya Federasyonu'nda aşağıdaki ürünlerin dışında KDV oranı %18 dir.

%10 KDV uygulanan ürünler (27 Mayıs 1999 tarih ve 569 No.lu Kararname uyarınca)

* Canlı hayvan ve tavuk

* Süt ve süt ürünleri

* Nebati yağ, margarin

* Tuz

* Tahıl, yem ve tahıl atıkları

* Yağlı tohumlar ve ürünleri

* Ekmek

* Un ve unlu mamüller

* Makarna

* Çocuk ürünleri

* Sebze ve müstahzarları

* Patates ve patates  ürünleri

 


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır