Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2 
Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze- 
Harbiye Ordu Evi Karşısı) 
0212 293 93 35 (pbx)

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE KİMLİĞİ 

Yüzölçümü : 17.075.000 km2
Nüfus : 143,7 milyon (Ağustos 2004 itibarıyla)  Kentlerde yaşayanlar (%27), kırsal kesimde yaşayanlar (%73).Nüfusun Kompozisyonu: 160 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu'nda başlıca etnik gruplar;  116 milyon Rus, 5,6 milyon Tatar,  2,9 milyon Ukraynalı,  1,7 milyon Çuvaş, 1,6 milyon Başkırt, 1,4 milyon Çeçen, 1,2 milyon  Belorus,  1,1  milyon Mordavyalı, 1,1 milyon Ermeni, 0,7 milyon Udmurt, 0,6 milyon Azeri, 0,4 milyon Alman. Nüfusu 400 binin üzerinde olan diğer etnik gruplar: Avarlar, Kazaklar, Yahudiler (230 bin).  

Yaş Ortalaması (Yıl):  Erkekler:24  Kadınlar:40                         
Ortalama Ömür (Yıl): Erkekler:59,0  Kadınlar:71,3
Resmi Dili : Rusça

Döviz Rezervi: 128,7 milyar ABD Doları (29 Ocak 2005 tarihi itibarıyla) Rusya döviz rezervlerinin sadece %10'unu Euro cinsinden tutarken bugün bu oran %25-30 civarında olup, Rusya Merkez Bankası  Euro cinsinden tutulan döviz miktarının daha da artırılacağı yönünde açıklama yaptı.

Sınır Komşuları : Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (3,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya -Kaliningrad Bölgesi (227 km), Moğolistan (3,485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km)         

  
Üye Olduğu Uluslararası İktisadi Kuruluşlar : UN (Birleşmiş Milletler) BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), BDT(Bağımsız Devletler Topluluğu), EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) , ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu), ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı), IMF (Uluslararası Para Fonu), ISO , BM Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletlet Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri haklar Teşkilatı), WTO (Dünya Ticaret Örgütü) Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine 1994  yılında başvuruda bulunmuş olan R.F.'nin  üyeliği konusundaki  müzakereler halen devam etmektedir. Rusya Federasyonu'nun Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğinin   2007-2010 yılları arasında gerçekleşmesi beklenilmektedir.

İşsizlik Oranı (ILO Normlarına göre): %7,4 (Toplam işsiz sayısı 5 milyon 455 bin. Çalışabilir nüfus:72,2 milyon kişi (1 Eylül  2004 tarihi itibarıyla)
Dış Ticaret Hacmi (2002) : 152,4  milyar dolar.  İthalatı : 46,23 milyar dolar, ihracatı: 106,2 milyar dolar (bavul/kargo ticareti hariç)
Dış Ticaret Hacmi (2003) : Hacim: 191,1  milyar dolar.   İthalatı : 57,4 milyar dolar, İhracatı: 133,7 milyar  dolar

Rusya’nın ihracatında   %57,3  oranı ile yakıt-enerji ilk sırada yer alırken, metal (%19,1), kimyasal ürünler (%6,4), makine ve teçhizat (%5,8) diğer önemli ihracat kalemlerini oluşturuyor.

Rusya’nın ithalatında ise,  makine ve teçhizat % 45,1 ile ilk sırada yer alırken,  gıda ürünleri (%17,9), kimyasal ürünler (%17,8) diğer önemli ithalat kalemleri.                 

Dış Ticaretindeki Önemli Ülkeler:  Rusya Federasyonu’nun en önemli dış ticaret partnerleri yüzde itibarıyla, Almanya (%9,7), Beyaz Rusya (%6,5), Ukrayna (%6,3), Çin (%6,1), İtalya (%5,7),   Hollanda (%5,2), ABD (%3,7) Polanya (%3,3), İngiltere (%3,3), Kazakistan (%3,3), Finlandiya (%3,2), Fransa (%3,0), Türkiye (%3,0).

Başlıca İhraç Ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, ağaç ve ağaç ürünleri, metaller, kimyasal maddeler, çeşitli sivil ve askeri malzeme ve ekipmanlar.
Başlıca İthal Ürünleri: Çeşitli makina ve ekipman, temel tüketim malları, ilaç, tahıl, şeker ve yarı işlenmiş metal ürünler.
Rating Notu: (Yabancı Para Uzun Vade / Kısa Vade)
Standard & Poors: B+ / B
Fitch: BB+ / B
Moody's: Ba2

İDARİ YAPI: İdari bakımdan Rusya Federasyonu, illere ( oblast ve krai ), Moskova ve St.Petersburg gibi metropol şehirlere, otonom cumhuriyetlere, otonom bölgelere ve ulusal bölgelere ayrılmaktadır. Sayıları 16 olan otonom cumhuriyetler; Başkırdistan, Buryat, Çeçen-İnguş, Çuvaşistan, Dağıstan, Kabardino-Balkar, Kalmukya, Karelin, Komi, Mari-El, Mordova, Kuzey Osetya, Tataristan, Tuva, Udmurt ve Yakutistan'dır. Bu cumhuriyetlerin geniş çapta bağımsızlığa sahip olan kendi hükümetleri mevcuttur. Ayrıca Rusya Federasyonu'nda 5 adet otonom bölge mevcuttur. Bu otonom bölgeler: 1-Adıgey 2-Gorno Altay 3-Yahudi 4-Karaçay/Çerkes 5-Kafkasya

Bunların dışında, daha sınırlı bağımsızlığa sahip olan 10 adet ulusal bölge vardır. Bunlar: Alginsky-Buryat, Çukot, Evenki, Hanti-Mansi, Komi-Permyak, Koryak, Nenetz, Taymir, Üst-Ordynsky-Buryat, Yamalo-Nenets'tir. Ayrıca, şimdiki  Devlet Başkanı Putin döneminde uygulamaya konulan tüm birimler  7 ayrı federal bölgeye ayrılmıştır. Anılan federal bölgelerinde herbirinde  Devlet Başkanı Putin'e doğrudan bağlı olarak çalışan federal bölge valileri bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu cumhuriyet idaresi ile yönetilir. Halk oylaması yapılarak 12 Aralık 1993'de yeni anayasa uygulamaya konulmuştur. Yasama Meclisi iki aşamalı olup ; Alt Meclis ( Duma ), yerleşim esasına göre seçilen 450 üyeden, Üst Meclis ise ( Federal Kurul ) Rusya'nın 89 Cumhuriyet ve bölgesinde ikişer kişi olmak üzere 178 üyeden oluşmaktadır. Mevcut şeçim sistemine göre, 18 yaşından büyük herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Duma Meclisi adaylarının yarısı  parti listelerinden, yarısı da  basit çoğunluk oyuyla seçilir. 1993 aralık ayında kabul edilen Anayasa, ülkenin güçlü bir başkanlık altında Federal Cumhuriyet düzeninde idare edilmesini öngörmektedir. Yasama, yürütme ve yargı dallarıyla, karmaşık bir hükümet yapısı vardır. En son Alt Meclis Duma  seçimleri 7 Aralık 2003 tarihinde yapılmıştır.

Not:(Rusya Devlet Başkanı Putin,  Eylül 2004’te  Kuzey Osetya’da meydana gelen  okul baskını sonrası  “Terörizmle Daha Etkili Mücadele'' etmek bahanesiyle, Rusya’nın  son yıllardaki  en radikal politik  reformu gündeme getirdi. Söz konusu reform ana hatlarıyla;  yönetimi merkezileştirmek ve iktidarı tek elde toplamayı teminen,   federasyonu oluşturan 89 özerk cumhuriyet, bölge ve birimin valileri de dahil olmak üzere, bölge yöneticilerinin halkın oylarıyla seçilmelerinin yerine merkezden atanmasını ve parlamentonun nispi seçim sistemiyle belirlenmesini ön görüyor.) 

Rusya Federasyonu'nun yasama kolu içiçe geçmiş birçok düzeyden oluşur;
- 21 adet  Cumhuriyet  Parlamentoları
- Kraylar, Oblast, Okrug, Rayon, kent ve kasabalarda yerleşmiş yerel temsilcilerin kurulları bulunmaktadır.
BAŞLICA MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER  
 

 

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

2003

2004       (*)

  Nüfus (milyon)

146,3 144,5 144,8 144,5 145,2 145,2 143,7

  GSMH, %

-5.3

6.4

10.0

5.0

4.3

7,3

5.1

  Nominal GSMH  (milyar $)

271.3

195.9

259.7

309.9

346.5

428.5

500

  Sanayi Üretimi,%

-5.2

11.0

11.9

4.9

3.7

7,0

6.1

  Özel Tüketim, %

-3.4

-2.9

7.3

9.9

8.6

7.5

5.5

  Ana Sermaye Yatırımları, %

-12.4

6.4

18.1

10.5

3.0

12.5

9.0

  TÜFE. % yıl sonu

84.4

36.5

20.2

18.6

15.1

12.0

10.5

  İşsizlik, %Webmasterim.Com

11.9

12.9

10.5

9.0

8.9

8.9

7.5

  Bütçe Dengesi/GSMH, %

-4.4

-1.2

2.4

2.9

1.8

1.2

0.4

  Dış Ticaret Dengesi (milyar $)

16.9

36.2

60.6

47.8

46.2

59.6

54.8

  Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $)

2.8

3.3

2.7

2.5

2.4

6.5

6.0

  Dış Borçların /GSMH’ya oranı, %

59.0

82.0

57.5

44.1

35.9

26.6

21.2

  Para Arzı Artışı M2, %

19.8

57.2

62.4

40.1

32.3

40.0

26.0

  Dolar/Ruble Kuru

20.7

27.0

28.2

30.1

31.8

29,30

28.2

  Altın/Döviz Rezervi (milyar $)

12.2

12.5

27.9

36.6

47.8

76.5

117.0

 
Kaynak : R.F. Devlet İstatistik Ajansı verileri ve Rusya'da yayınlanan çeşitli  gazete ve dergilerden derlenmiştir.    (*) Tahmin

AYLIK KİŞİ BAŞI GELİR ve HARCAMA MİKTARLARI

 PERAKENDE TİCARET HACMİ

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

2003

RUSYA FEDERASYONU

Kişi Başı Aylık Ortalama Gelir  ($)

 

161.0

 

99.5

 

64.5

 

74.5

 

88.5

 

95.4

 

100.9

Kişi Başı Aylık Ortalama Harcama   ($) 

110.0

76.9

50.9

57.7

68.8

74.9

80.1

Perakende Ticaret Hacmi  (Milyar $) 

144.0

101.6

69.1

80.0

97.1

106.9

115.4

Kişi Başına Düşen  Perakende Ticaret  Miktarı (Bin $)

0.98

0.69

0.47

0.55

0.68

0.75

0.81

MOSKOVA

Kişi Başı Aylık Ortalama Gelir ($)

 

608

 

407

 

275

 

303

 

375

 

418

 

458

Perakende Ticaret Hacmi (Milyar $) 

38.1

28.9

20.6

24.3

30.2

33.8

36.8

Kişi Başına Düşen Perakende Ticaret Miktarı (Bin $)

4.4

3.3

2.4

2.8

3.6

4.0

4.4


Kaynak : RF Devlet İstatistik Servisi, RF Merkez Bankası, RF Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı  verilerinden ve Rusya'da yayınlanan çeşitli süreli  dergi/gazetelerden derlenmiştir.


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır