Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2 
Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze- 
Harbiye Ordu Evi Karşısı) 

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

GOST-R

 UYGUNLUK BELGESİ

Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen  ürünlerin  bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk  belgesi (GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu'na ithaline izin verilmemektedir. GOST-R belgeleri ile ilgili geniş bilgi aşağıdaki bölümde yer almaktadır.

Sözkonusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART'tır. Anılan kuruluş tarafından, Rusya içinde veya ülke dışında oluşturduğu test   ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlanna uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği gibi, belirli bir ürün içinde alınabilmektedir. Standartlara uygunluk belgesininin fiili ithalat anında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Mal çeşidi ve markası, üretim yılı, üreticinin adı ve adresi, toplam yükleme içinde sertifikaya tabi malın miktarı gibi bilgiler ise ayrıca gümrük yetkilileri tarafından talep edilmektedir.

GOSSTANDART, tanımladığı standart normlarına uygulamak üzere laboratuvarlar oluşturmakta veya bu yetkiyi Federal veya mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan diğer laboratuvarlara devir edebilmekte, sözkonusu laboratuvarlar tarafından düzenlenen sertifikalar tüm Rusya'da geçerli olmaktadır. GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye başvurulması gerektiği konusunda talep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya dışında üretim yapan firma ve kuruluşların üretim mahallinde test talepleri, bu işlem için gerekli harcamaların başvuru sahibince karşılanması halinde kabul edilebilmektedir.

TSE ile GOSSTANDART arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde laboratuvarların  karşılıklı akreditasyonu konusunda çalışmalar yürütülmektedir.Karşılıklı anlaşmaya varılması halinde Türkiye'de bulunan  laboratuvarlar tarafından  verilecek uygunluk sertifikaları  Rusya tarafından da kabul görecektir.

GOSSTANDART'ın adresi :  Leninsky Prospekt 9, 117049 Moskova/Rusya Tel.: +(095) 236 40 44  +(095) 236 05 00 Faks:+(095) 237 60 32  Web site: www.gost.ru

 

 ETİKETTE RUSÇA BİLGİLERİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU

Başlangıçta gıda malları için geçerli olan bu uygulama l Ağustos 1998 tarihinde gıda dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici değeri, kullanım koşulları gibi bilgilerin Rusça olarak yer alması gerekmektedir. Sözkonusu etikete sahip olmayan malların satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu şartlar herbir mal için GOSSTANDART'tan temin edilebilmektedir.                      

* Malın ismi ve çeşidi,

* Üretilen ülke ve üretici firma (firmanın ismi Latin Alfabesi ile yazılabilir),

* Ürünün miktarı ve birimi,

* Malın terkibine giren ana ve katkı maddeleri,

* Gıda değeri (kalori/ çocuk, medikal ve diyet gıdalannda vitamin değeri),

* Muhafaza şartları (muhafaza süreleri sınırlı olan veya özel muhafaza şartları gerektiren gıdalar için),

* Kullanım süresi (son kullanma tarihi veya üretim tarihi ile muhafaza süresi),

* Hazırlama şartları (yan mamuller ve çocuk maması için),

* Kullanım tavsiyesi (biyolojik aktivitesi olan gıda katkıları için),

* Kullanım şartları (bazı hastalıklarda kontrendikasyonlan).

 

KARANTİNA BELGESİ

Rusya Federasyonu'nda uygulanan standart prosedürünün yanısıra dış ticaret işlemleri için geçerli olan diğer bir belge düzeni, bitki hayvan kontrol ve karantina belgeleri uygulamasıdır.

Gıda maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan bitki ve hayvan karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı yerel otoriteler tarafından düzenlenmektedir.

Karantina belgeleri için de Rusya ile diğer ülkeler arasında ikili anlaşmalar imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, arasında ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce düzenlenen karantina belgelerin! geçerli addetmektedir. Rusya ayrıca, uluslararası normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerim de kabul etmekte, dış ticaret işlemlerinde ihracatçı firma ile ithalatçı Rus finnası arasında imzalanan satış sözleşmelerinin Tanm Bakanlığı'na onaylatılması zorunlu bulunmaktadır.

    

UYGUNLUK  SERTİFİKASI  (GOST - R) 

           Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan ürünlerin  çoğunluğu  için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu  bulunmaktadır. Türkiye'deki  TSE belgesi niteliğinde olan sertifikalar Rusya Federasyonu'nda ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır.    Sertifikalar GOSSTANDART Kuruluşunun yetkilendirmiş olduğu  ROSTEST (Rusya Federasyonu Test ve Sertifikasyon Merkezi) ve/veya  ROSTEST'in yetki verdiği  özel firmalar  aracılığı ile alınabilmektedir. 

          Rusya Federasyonu'nda  satışı yapılacak bir malın Rusya standartlarına uygunluğunun tescil edilmesi olarak tanımlanabilecek kalite (uygunluk) sertifikası, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bir parti mal için bir kereye mahsus olarak alınabileceği gibi, 1 yıllık ve 3 yıllık süreler için de alınabilmektedir. Anılan sertifikanın  üzerinde; sertifika alınan ürünün  üretim yeri, ihracatçı firma, ithalatçı firma, malın pozisyon  numarasi (GTİP), sözleşme tarih ve numarası gibi bilgiler bulunmaktadır.

         Tek  Sevkiyat İçin  Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ithalatı gerçekleştirecek olan  ürün ve/veya ürünleri  ithal edecek ithalatçı  firmanın  ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir kereye mahsus olmak üzere   alınan (uygunluk) sertikası.

      1 yıl süreli  Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ithalatı gerçekleştirecek olan  ürün ve/veya ürünleri  ithal edecek ithalatçı  firmanın  ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir yıl süreli  (uygunluk) sertikası. Geçerlilik süresi 1 yıl olan kalite sertifikalarını  her yıl yenilemek gerekmektedir.


          3 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası:
Rusya Federasyonu'na ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim yerlerine  2 Rostest uzmanının  gelerek yaptıkları inceleme neticesinde verilen kalite sertifikasıdır. Uygun görüldüğü takdirde kalite sertifikasi  sadece  mal bazında değil, üretim ve fabrika bazında da verilebilmektedir. Süresi 3 yıl olan bu sertifikaya istenildiği kadar değişik ürün çeşidi  veya ticari marka eklenebilmektedir.

 

GOST-R  (UYGUNLUK) SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Aşağıda örnek olabilmesi bakımından üretim veya fabrika bazında alınan 3 yıl geçerli Uygunluk Sertifikası  için gerekli belgelere yer verilmiştir.  Parti başına veya 1 yıl süreli Gost-R serfikaları için Rus alıcı ile yapılan sözleşme proforma fatura da gerekmektedir.

        Dilekçe

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Çalışma Ruhsatı
 • Kira Kontratı veya Tapu
 • Vergi Levhasının Onaylı Örneği
 • Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
 • İşyeri SSK Bildirgesi
 • Ürün veya ürünlerin GTİP Numaraları
 • Son 4 Aylık SSK Bordroları
 • Ürünün Marka Tescil Belgesi
 • Kalite Kontrol Belgesi
 • Üretim Yapılan Birim Tarafından Hazırlanacak Teknik Föy (Ürüne ilişkin teknik özellikler)
 • Ürün Numunesi
 • Ürünün Ambalaj Numunesi
 • Ürünün Kullanma Talimatı
 • Üretim Aşamalarının Yazılı  Dökümü ( Başlangıç aşamasından nihai üretime kadar geçen süre)

"Rusya Federasyonu'na ithal edilen yada diğer bir değişle, ülkemizden Rusya Federasyonu'na ihraç edilen her ürün için Gost-R (Uygunluk)  belgesine gerek yoktur. Bazı aracı firmalar tarafından sanki tüm ürünler için  zorunlu olarak gerekiyormuş gibi lanse  edilmektedir."

 


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır